Moderator

Moderator för uppdrag i Fyrbodal
Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan & Stenungsund

Jag är samtalsledaren som håller i programmet från scenen och länkar ihop talare och
publik. Jag lotsar dig genom evenemanget med trygg och varm hand.

Jag har under flera år varit moderator kring varierande teman. En moderator skall leda och
föra samtalet vidare, men behöver inte vara expert på ämnet. Som moderator är det viktigt
att talarna känner sig trygga på scenen, därför tar jag personligen kontakt med respektive
talare både via mail och telefon. Jag lägger oerhört mycket tid på det förberedande arbetet.
Innan eventet skriver jag manus utifrån programmet och läser in mig på temat. Avstämning
av teknik och möblering av lokalen är viktigt för att programmet ska fortlöpa såsom planerat,
för mig är ett grundligt förarbete en självklarhet. Allt detta tar tid, men det är också det som
avgör huruvida arrangemanget blir lyckat eller inte.

Boka Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan & Stenungsund

Under själva eventet inleder jag på ett personligt sätt; jag presenterar och välkomnar talarna
samt ställer inledande frågor och/eller följdfrågor alt. håller i ett panelsamtal. Jag ser även till
att tiderna hålls. Jag avslutar sedan, om så önskas, med reflektioner/sammanfattning.
Oavsett vilket event du än anlitar mig för kan du vara trygg med mig som moderator, du som
arrangör kan släppa allt och lita på att det fungerar. Jag är lika påläst och noggrann med
förberedelserna som spontan och flexibel när så behövs. Du får självklart en offert där det
tydligt står specificerat vad som ingår i mitt uppdrag.

Mitt geografiska område är i nuläget Fyrbodal, så om eventet gäller städer som Uddevalla,
Vänersborg, Trollhättan eller Stenungsund är det till mig du ska vända dig. Givetvis är
jag inte främmande för att även ta mig an uppdrag på nya spännande platser i Sverige.

Det som genomsyrar min insats är att jag personligt, passionerat och engagerat leder
talare och gäster igenom programmet samt skapar den röda tråden.

Få en moderator som gör skillnad – boka mig idag.