Projektledare

Projektledare i Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan &
Stenungsund
För uppdrag i hela Fyrbodal

Jag planerar, leder och koordinerar aktiviteterna/funktionerna i ert projekt.
Jag blir till en sammanhållande länk som gör skillnad.

Att under en begränsad tid leda ett arbete från start till mål är häftigt. Jag har i hela min
yrkesverksamma karriär haft förmånen att vara projektledare inom olika områden, främst
inom idrotten. Att få vara med och skapa från start och dessutom få vara kreativ tillsammans
med andra, samtidigt som jag får bidra med min kompetens/engagemang, är en ynnest. Jag
kan även leverera eventet från scenen som moderator eller konferencier om så önskas. För
mig är ett grundläggande förarbete en självklarhet, även om det som bekant tar oerhört
mycket tid. Det gör att vad du än vänder dig till mig för kan du räkna med att få en person på
plats som är fullt insatt inom alla aktuella områden.

Uppdrag i Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan &
Stenungsund

Som projektledare är det viktigt att jag skapar ett bra arbetsklimat bland deltagarna i
projektet och stimulerar nytänkande. Jag planerar, leder och styr projektet. I arbetet ingår
givetvis att samordna projektets olika uppdrag och arbetsuppgifter.
En viktig uppgift är att se till så att alla i projektgruppen har syfte och mål klart för sig. Tack
vare tidigare arbetserfarenheter samt med ett personligt engagemang ser jag till att alla
närvarande får en minnesvärd och lärorik upplevelse. Med mig som projektledare kan du
slappna av och vara trygg med att allting kommer att fungera. Jag är tydlig med vad vi har
kommit överens om och vad du får, och du får självfallet alltid en offert där det tydligt står
specificerat vad som ingår i mitt uppdrag.

Mitt geografiska område är i nuläget Fyrbodal, så om eventet gäller städer som Uddevalla,
Vänersborg, Trollhättan eller Stenungsund är det till mig du ska vända dig. Givetvis är
jag inte främmande för att även ta mig an uppdrag på nya spännande platser i Sverige.

Engagemang, struktur och tydlighet är kärnvärden för mig som projektledare.

Få en projektledare som leder er in i mål – boka mig idag.